Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ, Α.Π.Θ – 1oς Εκπαιδευτικός Κύκλος, 4o Σεμινάριο

Στο τέταρτο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας του Α.Π.Θ, ο κ. Κουζώφ (Πληροφορικός, ErgoQ) συμμετείχε ως εισηγητής με θέμα «Εφαρμογές ΕΛΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσίαση εφαρμογών και χρήσεις τους, με εξειδίκευση για ένα Δήμο. Ενδεικτικά θα περιγραφεί η Αξιολόγηση ικανοποίησης πολιτών με το ΕΛΛΑΚ εργαλείο LimeSurvey.

Συνδεσμός ερωτηματολογίου Παρουσίασης: http://goo.gl/VBSaa4

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ., συμμετέχει στις θεματικές ενότητες, της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρηματικών εφαρμογών / υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Μπορείτε να βρείτε όλο το βίντεο υλικό ακολουθώντας το κανάλι μας στο YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published.