Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδια (ΕΛ/ΛΑΚ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων στις δέκα θεματικές περιοχές.Παράλληλα, σε ετήσια βάση πραγματοποιούν δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ένα θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camp), στο πλαίσιο των οποίων θα εκπαιδεύονται τουλάχιστον πενήντα (50) προγραμματιστές.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, στις οποίες λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 69 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή.

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα περίπου συνολικά 72.000 φοιτητές (62.000 προπτυχιακοί και 10.000 μεταπτυχιακοί) ενώ, χάρη στο ευρύ φάσμα επιστημονικών δράσεων που καλύπτει έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες και διακεκριμένους ερευνητές.

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ., συμμετέχει στις θεματικές ενότητες, της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρηματικών εφαρμογών / υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.